• Anasayfa
  • |
  • Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ " 23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

-Tebliğin amaç ve kapsamında;

Atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasların düzenlendiği,

-Denetim

Atıksu arıtma tesisinde tesis sorumlusu olarak çalışan personelin tesis sorumlusu belgesine sahip olup olmadığı, atıksu altyapı yönetimlerinin ve tesis sorumlularının bu Tebliğ kapsamında görevlerini yerine getirip getirmediği ve tesis sorumlusu belgesinin geçerliliği Bakanlık tarafından denetleneceği,

-Yaptırım

Atıksu arıtma tesisinde, 5 inci maddede ve Ek-1'in Tablo 3 ve Tablo 4'ünde belirtilen asgari sayı ve nitelikte personeli bulundurmayan atıksu altyapı tesisleri yönetimine Çevre Kanununun 20 nci maddesi kapsamında yaptırım uygulanacağı, 10 uncu maddede tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesis sorumlusunun tesis sorumlusu belgesi bir (1) ay süre ile askıya alınacağı, tesis sorumlusu belgesinin ilk askıya alındığı tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde belgesi ikinci kez askıya alınan kişinin tesis sorumlusu belgesi iptal edileceği ve bu kişilerin bir (1) yıl süre ile yeniden tesis sorumlusu belgesi başvurusunda bulunamayacakları, hükümleri yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                         Saygılarımızla,

                         Cengiz ÖZKAN

                         Genel Sekreter V.

EKLER

Ek-1: Tebliğ (7 syf.)

364_2055_atiksu-aritma-tes-calisan-teknik-personel-teblig.docx