• Anasayfa
  • |
  • Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 27.01.2022 tarih ve 893 sayılı yazıda;

27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve Ek’te bir örneği sunulan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ” ile, Tebliğ’de yer alan ürünlerin ihracatı konusunda gerektiğinde dönemsel düzenlemeleri yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

84_292_baz_tar_m_r_nlerinin_ihracat_na_ili_kin_tebli_.pdf