• Anasayfa
  • |
  • “Bitümlü Kaplama Astarı ve Asfaltik Astarın ABD/Evyap Limanı Arası Deniz Yoluyla Taşıttırılması İşi” Hk.

“Bitümlü Kaplama Astarı ve Asfaltik Astarın ABD/Evyap Limanı Arası Deniz Yoluyla Taşıttırılması İşi” Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2018 tarihli yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 270 kg. Bitümlü Kaplama Astarı ve 1.293 kg. Hot-Melt Asfaltik Astar”ın sevke hazır olacağı, FOB New York Limanı/New Jersey ABD’den Evyap Limanı (Kocaeli)’na denizyolu ile taşıttırılacağı,

 

- Yazıları ekinde Güvenlik Bilgi Formları ve ambalaj bilgileri verilen malzemelerin taşınmasına ait informatif tekliflerin, 16/07/2018 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                  

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

           

                                                                                                         

                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                         Genel Sekreter V.

 

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (15 sayfa – Web’te)     

                                                                                    

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (Web’te)                                                            - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                           Gen. Müd. İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                

- TAİS                                             

- 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 40,

   27, 28 No.lu Meslek Grubu Üyeleri  

426_2823_2823-426.pdf