• Anasayfa
  • |
  • Boğaziçi Yat Yarışları Tarih Değişikliği

Boğaziçi Yat Yarışları Tarih Değişikliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 17.09.2021 tarih ve 6506 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Odamızın 17.09.2021 tarih ve 2571/991 sayılı Sirküleri ile de ayrıca duyurusu yapılan, "Boğaziçi Yat Yarışları"nın, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 17.09.2021 tarih 59492 sayılı yazısı ile güncellendiği ve söz konusu Yat Yarışlarının, 25 Eylül 2021 tarihinde 12:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı Karaköy – Küçüksu arasında yapılacağı belirtilerek,

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin buna göre planlanması, yarışlarla ilgili gerekli önlemlerin Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde, bölgede seyir yapacak gemi kaptanlarının uyarılması ve yarışların denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

998_2581_bo_azi_i_yat_yar_lar_tarih_de_i_ikli_i.pdf