• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan ve ekte sunulan 16.09.2022 tarih ve 9153 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejiminin mer'i mevzuatında değişiklik yapıldığı belirtilerek ilgili üye firmalara duyuru yapılması istenmektedir. Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişikliğe ilişkin detaylar Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısında ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

670_2837_dahilde_i_leme_rejimi_mevzuat_nda_yap_lan_de_i_iklik.pdf