• Anasayfa
  • |
  • “Deniz Nakliyesi Hizmeti Alımı” Hk.

“Deniz Nakliyesi Hizmeti Alımı” Hk.

Sayın Üyemiz,

           

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 10.07.2018 tarih ve E.119061 sayılı yazısı ile;

 

- Kurumlarının ihtiyacı olan 2.000 Kg Kağıt Varak”ın sevke hazır olacağı, FOB New York Limanı/New Jersey ABD’den Ambarlı Limanına yazıları ekinde verilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

 

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, Verilmesi Zorunlu Olan Belgelerle Birlikte kapalı zarfla elden veya posta yoluyla 16/07/2018 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

 

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                  

                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

           

                                                                                                         

                                                                                                                       İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                         Genel Sekreter V.

 

 

Ek: İlgi yazı ve Ek’leri (12 sayfa – Web’te)     

                                                                                    

GEREĞİ:                                                                              BİLGİ:                                                                   

- Tüm Üyeler (Web’te)                                                            - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu       

- Türk Armatörler Birliği                                                           Gen. Müd. İkmal Dairesi Başkanlığı

- S.S. Gemi Arm. Mot. Taş. Koop.                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                

- TAİS                                             

- 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 40 No.lu

   Meslek Grubu Üyeleri  

 

422_2785_2785-422.pdf