• Anasayfa
  • |
  • Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Katkı Payı, Teminat, Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri

Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Katkı Payı, Teminat, Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 18.01.2022 tarih ve 2114484 sayılı yazıda özetle;

12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 37. Maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan ve 24.07.2009 tarihli 27298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri uyarınca deniz turizmi yatırım ve işletmelerine uygulanacak ücretlerin her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlendiği, Bakanlık Makamının 10.01.2022 tarihli ve 207279 sayılı Olur'u ile 2022 yılında uygulanacak Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçlarının Katkı Payı, Teminat, Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri'nin Ek'te gönderildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

149_1302_deniz_turizmi_tesisleri_ve_ara_lar_n_n_katk_pay_teminat_belge_plaket_ve_seyir_izin_belgesi_cretleri.pdf