• Anasayfa
  • |
  • Elektronik Bilet Ücret Tarifesine İlişkin UKOME Kararı

Elektronik Bilet Ücret Tarifesine İlişkin UKOME Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 06.01.2022 tarih ve 243-4917 sayılı yazıda;

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)’nin “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi Teklifi” hususunda aldığı 24.12.2021 tarih ve 2021/12-1 sayılı kararı ile onaylanan Elektronik Bilet Ücret Tarifesi Esasları Ek’te sunulmakta olup, söz konusu esaslardan Denizyolu Toplu Yolcu Taşımacılığını ilgilendiren maddelerden özetle;

-50 litre ve üzeri hacimli veya 30 kg üzeri yükün ücrete tabi olacağı, (Şehir Hatları Vapurları, İDO Deniz Otobüsleri ve Feribotları, Özel Deniz Motorlarında geçerlidir)

-Adalar ilçesine yapılan seferlerde Adalar İlçesi Ulaşım ve Lojistik Yönergesi esaslarının uygulanacağı,

-Deniz Hatlarının Cumartesi ve Pazar günleriyle resmî tatillerde 00:30 -05:30 arasında aksi yönde bir karar olmadıkça hattın mevcut tarifesi üzerinden çift tarife olarak çalışacağı,

-Mevcut aktif Vapur-Otobüs-Vapur hatları arasında uygulanan ücretsiz aktarma entegrasyonu uygulamalarının devam edeceği, ilgili hatlara ilişkin ayrıca bir indirim kararı varsa indirim kararının uygulanacağı,

-Ek’teki Tablolarda yer almayan hatlarda sınırlı kullanım İstanbulkart için her 6,30 TL yolculuk ücretine 1 düşüş yapılacağı,

-Mavi kart (Abonman) limitleri kararda yer almayan hatlar için; (Ücret/ Tam Bilet Ücreti): Mavi Kart Limit bedeli (Kıta geçişi olan hatlarda ilave 1 geçiş, küsüratlar yukarı tam sayıya yuvarlanır) formülüne göre uygulanacağı, (Ücret/Tam Bilet Ücreti) : Mavi Kart Limit bedeli (Yukarı yuvarlanır), formülüne göre uygulanacağı,

-Mükerrerlik süresinin 30 dakika olacağı, bu süre ayrımcılığı olan (indirimli, abonman, ücretsiz) bir İstanbulkart ile aynı noktada (araç iskele ve istasyonda) ikinci kez ayrıcalıktan yararlanmak için geçmesi gereken minimum süre olduğu, bu süre içinde kart aynı noktada tekrar okutulursa varsa kontrollü geçiş yapılacak, yoksa geçiş vermeyeceği, 149 EHS Polis ve Ulaşım A.Ş Personeli için mükerrerlik süresinin 5 dakika olduğu,

-Aynı lokasyondaki istasyon-iskeleler arasında da mükerrerlik süresi kıstasının geçerli olduğu,

-Aynı nokta ve lokasyonda aktarma yapılmayacağı, toplam aktarma alma ve verme süresinin 120 dakika olduğu, aktarma başlangıç limit değerinin 0 (sıfır) olduğu,

-Adalar arası iade süresinin 90 dakika olduğu,

-Ulaşım dışı harcamaların aktarma senaryosunu etkilemeyeceği,

-Engelli refakatli kartıyla 2. ücretsiz geçiş, ilk geçişten sonraki ilk 1 dakika içinde geçerli olacağı,

-Tarife sadeleştirme çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde elektronik bilet kullanılarak faaliyet gösteren tüm hatlarda Ek’teki Karar’da yer alan tablonun kullanılacağı,

Ayrıca, Raylı sistemler, otobüs ve deniz taşımacılığında elektronik bilet dışında elden ve nakit ücret toplanmasının yasaklandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

           

51_212_elektronik_bilet_cret_tarifesine_ili_kin_ukome_karar_.pdf