• Anasayfa
  • |
  • Geleneksel Kıyı Balıkçılığı’nın Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 Yılı Uygulama Talimatı

Geleneksel Kıyı Balıkçılığı’nın Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 Yılı Uygulama Talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün resmî web sayfasında (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (tarimorman.gov.tr) “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi”ne ilişkin yayımlanan duyuruda;

Deniz ve iç sularımızda avcılık faaliyetinde bulunan av filosunun %90'dan fazlasını oluşturan 12 metre altındaki küçük ölçekli balıkçı gemilerine yönelik olarak hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinin (No: 2021/29)" 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Tebliğ kapsamında, Geleneksel Kıyı Balıkçılığına ilişkin 2022 yılı destekleme müracaatlarının, 31 Ocak 2022-25 Mart 2022 tarihleri arasında gemi ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılarak, Balıkçılarımızın başvuru iş ve işlemlerini Ek’li “2022 Yılı Uygulama Talimatına” göre gerçekleştirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığı’nın Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 Yılı Uygulama Talimatı"nın tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

65_251_geleneksel_k_y_bal_k_l_n_n_kay_t_alt_na_al_nmas_ve_desteklenmesi_2022_y_l_uygulama_talimat_.pdf