• Anasayfa
  • |
  • Gemi Cinsleri Tanımları (Turistik Amaçlı Gezi Teknesi)

Gemi Cinsleri Tanımları (Turistik Amaçlı Gezi Teknesi)

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: (a)T.C.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

             20.09.2018 Tarih ve E.70270 Sayılı Yazısı.

         (b)T.C.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın 24.07.2018 Tarihli ve E.57159 Sayılı Makam

              Olur'u.

         (c)T.C.Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

             13.08.2018 Tarih ve E.62398 Sayılı Yazısı.

 

            İlgi (a) yazı ile;

           -  Bilindiği üzere, Gemi Cins Tanımları içinde yer alan 4001- Ticari Sürat Teknesi tanımında belirtilen hız değerlerine sahip olan gemiler için oluşturulduğu, ancak zaman içinde farklı yapıya ve özelliğe sahip teknelerin inşaa edilmesi ve kullanılmaya başlanması yeni bir cins tanımı oluşturması ihtiyacını doğurduğu İlgi (b) Makam Olur'u ile 4004-Turistik Amaçlı Gezi Teknesi tanımının ilave edildiği,

          -  Ancak her iki cins tanımı farklı amaçlarla kullanılan teknelerin kaydında kolaylık sağladığı olsa da bu seferde Liman Başkanlıkları tarafından farklı uygulamaların yapıldığının görüldüğü, özellikle sürat teknelerin 4001 numaralı cins tanımında 4004 numaralı cinse geçişleri zorunlu bir uygulama olarak algılandığı ve sezon içinde mağduriyetlerin yaşanmaya başlandığı, bu itibarla konunun bir daha değerlendirilmesi için ilgi (b) yazıları ile uygulamanın 01 Ekim 2018 tarihine kadar ötelendiği ve mağduriyetlerin önlendiği,

            Sonuç olarak; 4001- Ticari Sürat Teknesi cinsinde olan teknelerin başka bir cinse geçişi zorunlu olmayıp, bulundukları cinste devam edeceği, İlgi (b) Olur'u ile uygulamaya konulan 4004- Turistik Amaçlı Gezi Teknesi cins tanımı ise bu cinsin dışında kalan gemiler için oluşturulduğu, ancak, farklı uygulamalara sebebiyet verdiğinden ilgili cins tanımı ile ilgili yeni bir düzenleme yapılana kadar bu cinse kayıtların sadece talep halinde gerçekleştirileceği ,

bildirilmektedir.

              Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

 

 

DAĞITIM:                                                                GEREĞİ;

Gereği;                                                                      Bilgi;

  • İlgili Üyeler (WEB Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri        - İMEAK DTO Şube Başkanları
  • İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 ve 48 No'lu

           Meslek Grupları

542_3624_pdf__2_gemi_cinsleri_tanimlari.pdf