• Anasayfa
  • |
  • İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 3

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No: 3

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 17.01.2022 tarih ve 050.01.04 sayılı Ek’te sunulan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:3’de özetle;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulamada yapılan düzenlemeye ilişkin olarak;

1-PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;

-Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanlar,

-Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,

-Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda),

-Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,

2-PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,

-Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

-Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

-Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,

-Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,

olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 16.01.2022 tarihli ve 22955 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

1-Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,

2-Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,

3-Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

79_284_il_umumi_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_3.pdf