• Anasayfa
  • |
  • Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Güncellemesi

Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Güncellemesi

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 24.04.2024 tarihli ve 96121905 sayılı yazıda, Panama Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen; kuraklık sebebiyle Panama'da göl suyu seviyelerinde düşüş yaşandığı, bu durumun Panama Kanalı'nda gemi trafiğinde aksamalara sebep olduğu ve bu konuya ilişkin olarak Panama otoritelerince birtakım tedbirler alındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan son açıklamada;

- Mayıs ayında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 7-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında halihazırda geçişine izin verilen gemi sayısının 27'den 24'e düşürüleceği, 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ise günlük 32 geminin geçişine izin verileceğinin duyurulduğu,

- Kuraklık öncesi dönemde günlük ortalama 36-38 geminin geçiş yaptığı Kanal'da yaklaşık sekiz aydır uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ve gelecek dönem yağış tahminleri kapsamında haziran ayı itibarıyla geçişine izin verilen gemi sayısında yüksek bir artışa gidileceği,

ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ürün ve hammadde tedariki için Panama Kanalı'nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük taşımacılığı firmalarımızın uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde ihtiyatlı hareket edebilmelerini teminen "transit rezervasyon sistemi" (https://pancanal.com/en/transit-reservation-system/) sitesini kontrol etmelerinin önem  arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

303_1016_1016_eimza.pdf