• Anasayfa
  • |
  • Sorgun Kumul Alanı’nın Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

Sorgun Kumul Alanı’nın Kesin Korunacak Hassas Alan İlan Edilmesi

“Antalya İli, Manavgat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sorgun Kumul Alanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5176)” 05.02.2022 tarih ve 31741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karara ilişkin ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

109_1136_sorgun_kumul_alan_n_n_kesin_korunacak_hassas_alan_ilan_edilmesi.pdf