• Anasayfa
  • |
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ( 2018/24)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ( 2018/24)

Sayın Üyemiz,

 

            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (2018/24)" 29.05.2018 Tarih ve 30435 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları belirlemekte olup, Ürün desteklemesi kapsamındaki türler;

Alabalık, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)'dir.

"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (2018/24)"nin tamamı Odamız WEB Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                                                                                                                         Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                        Murat TUNCER

                                                                                                                                        Genel Sekreter  

 

EKLER:

Ek-1:  "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (2018/24)"  

 

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği :                                                                                Bilgi:                                                  

-İMEAK DTO 01 ve 02 No'lu Meslek Grubu Üyeleri         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

-SUR-KOOP

-Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

-İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği 

 

 

313_2142_Su_Urunleri_Yetistiriciligi_Destekleme_Teblig.pdf