• Anasayfa
  • |
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk.

"Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği" 27 Ağustos 2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmi Gazete'de" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan Yönetmelik ile 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

27 Ağustos 2022 tarihli Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile özetle;

- Daha önce taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak için aranan en az 300.000 TL sermaye şartı, en az 150.000 TL sermaye şartı olarak değiştirilmiştir.

- Mesleki yeterlilik şartı olarak en az bir adet ÜDY3 (üst düzey yönetici) türü ve en az bir adet ODY3 (orta düzey yönetici) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etme şartı getirilmiştir.

- Ayrıca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, G3*, H1, H2, K1, K1(Ö), K1*, K3, K3*, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında TİO yetki belgesi almak üzere müracaat etmesi halinde; yetki belgesinin ilk düzenlendiği tarih esas alınarak yönetmelikte yer alan tabloya göre TİO yetki belgesi ücreti belirleneceği ve bu ücretin tahsil edilerek adlarına TİO yetki belgesi düzenleneceği bildirilmektedir.

- Bu kapsamda olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, TİO yetki belgesi almak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde, müracaat sahiplerine yetki belgesi ücretinde %40 indirim uygulanacağı, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TİO yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, mevcut TİO yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edileceği ve belirtilen indirimlerin 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacağı bildirilmektedir.

27 Ağustos 2022 tarihli Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

615_2728_ta_ma_i_leri_organizat_rl_y_netmeli_i_hk.pdf