• Anasayfa
  • |
  • Transit Gemilere Kumanya ve Yakıt İkmali

Transit Gemilere Kumanya ve Yakıt İkmali

Aliağa'da uğraksız geçiş yapan gemilere transit hükümleri bozulmadan yakıt ve kumanya verilebilmesi amacıyla, Odamızca yapılan yazışmalar ve girişimler sonucu Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Aliağa Gümrük Müdürlüğü’nün 16.02.2022 tarihli yazısında;

-Müdürlüklerince transit geçen gemilere yakıt, kumanya ve personel değişimi işlemlerinin ifası hususunda; gerekli kontrol ve denetlemeler için, 1 gözetim memurunun sadece bu işlemler için görevlendirildiği,

- Herhangi bir suistimale konu olmaması amacıyla mutabık kalındığı üzere; yakıt ikmalinin Aliağa Liman Başkanlığı demirleme sahalarında yapılmasının; hudutlar dışındaki taleplerin kabul edilmeyeceği, günde sadece 1 (bir) teslimat yapılması ve gün içerisinde tamamlanması,

- Yakıtı alacak geminin ana karada mukim üreticiler veya yetkili depo sahiplerinden doğrudan satın alma şeklinde faturalandırılması ile barçların bu mihvalde sadece taşıma yapması, yükleme ve boşaltma işlemlerinin her ikisinde de miktar tespitinin survey tarafından yapılması şartıyla uygun görüldüğü,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

135_1275_transit_gemilere_kumanya_ve_yak_t_ikmali_1275_135.pdf