• Anasayfa
  • |
  • Transit Rejimi Elektronik Kapsamli Teminat Mektuplari

Transit Rejimi Elektronik Kapsamli Teminat Mektuplari

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan ve ekte sunulan 15.09.2022 tarih ve

9123 sayılı yazıda ;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları ile ilgili yazısına atfen,

- 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının, E-Teminat mektubu olarak düzenlenmeye ve BİLGE sistemi üzerinden işleme alınmaya başlandığı,

- Bu kapsamda, E-Teminat mektubu altyapısının transit rejiminde kullanılan kapsamlı teminat mektupları için de kullanılabilmesini teminen; Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'nin 3 ve 4 numaralı eklerinde yer alan ortak ve ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının elektronik ortama aktarılması için teknik çalışmalara başlanıldığı,

- Gelinen aşamada, anılan Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlenebilmesi için gerekli sistemsel altyapı kurulduğu, 12.09.2022 tarihi itibarıyla; halihazırda sertifikasyon ve entegrasyon sürecini tamamlayan 4 banka ile (Vakıf Katılım, Denizbank, Odea Bank, Nurol Yatırım Bankası) ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasının başlatılmasının öngörüldüğü,

- İlerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan bankaların, Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde (https://ggm.ticaret.gov.tr/) duyurulacağı,

- Yapılan teknik düzenlemelerle birlikte, E-Kapsamlı teminat mektubunun düzenlenmesi, kabulü, iadesi, iptali işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin sağlandığı, E-Kapsamlı teminat mektubunun teminat gümrük idaresince kabul edilmesi ile birlikte kapsamlı teminat mektubu ile ilişkilendirilen GRN (teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için sistem tarafından verilen teminat referans numarasını) numarasının otomatik olarak oluşturulması ve tanımlanan GRN numarasına NCTS yükümlü ekranından "Teminat İşlemleri>ETTN ile Teminat Sorgulama" bölümünden ETTN numarası ve vergi numarası ile ulaşılması mümkün bulunduğu,

belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

669_2838_transit_rejimi_elektronik_kapsamli_teminat_mektuplari.pdf