• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu'nca " Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti ile   Karadağ  Cumhuriyeti                                                                                                     Hükümeti    Arasında  Tarım Alanında İşbirliği  Anlaşmasının  Onaylanması Hakkında Karar"             07.06.2018 tarih  ve 11619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

Bahse  konu kararda özetle denizcilik   sektörünü ilgilendiren hususlardan;   Balıkçılık ve su ürünleri  alanlarında tarafların bilgi ve teknik alışverişini  destekleyecekleri  ve  karşılıklı işbirliğini teşvik         edecekleri karar altına alınmıştır.

Söz konusu karar Odamız Web Sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat/Duyurular"bölümünde   yayımlanmaktadır. 

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 

                                                                                                                                   Saygılarımızla        

                                

                                                                                                     

                                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                                   Genel Sekreter

 

Ek: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanın da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (12 Sayfa)   

                                                              

DAĞITIM        

   Gereği :                                                                                            Bilgi:    

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                                     - Yk Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                               

- İMEAK DTO 01, 02 No.lu Meslek Komite Üyeleri                                          

- SUR-KOOP

- Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği                                                          

340_2293_Ek.pdf