• Anasayfa
  • |
  • Yüksek Riskli Bölge Revizyonu ve Yeni Tehdit Değerlendirmesi Süreci

Yüksek Riskli Bölge Revizyonu ve Yeni Tehdit Değerlendirmesi Süreci

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 20.07.2021 tarih ve MC(21)62 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Hint Okyanusunda deniz haydutluğu ve silahlı soygun girişimlerine karşı oluşturulan Yüksek Riskli Bölgenin (High Risk Area-HRA) revizyonu ve bölgedeki tehdit değerlendirmesi sürecine yer verilmektedir.

HRA'nın yeniden düzenlenmesi ve tehdit değerlendirmesinin bulgularına ilişkin gelişmeleri kapsayan revizyon teklifi yazısı içeriğinde, bölgede Somalili deniz haydutluğu gruplarının oluşturduğu tehdidin, dünyanın başka alanlarındaki diğer büyük tehditlere kıyasla artık yüksek olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtilmekte olup, HRA'nın kapsam alanının ekte verilen koordinatlar ölçüsünde daraltılması hususlarına değinilmektedir.

Detayları Ek'te sunulan Yüksek Riskli Bölge revizyonu teklif yazısına ilişkin görüş ve öneriler talep edilmekte olup, üyelerimiz tarafından hazırlanacak değerlendirmelerin 29.07.2021 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesini bilgilerinize arz/rica ederim.

777_2079_y_ksek_riskli_b_lge_revizyonu_ve_yeni_tehdit_de_erlendirmesi_s_reci.pdf